Accent op talent

‘We zijn minstens zo bang om te stralen, dan om te falen’ (Nelson Mandela)

Wil je graag de talenten van je teamleden in kaart brengen? Wil je het waarderend samenwerken binnen je team optimaliseren? Wil je graag de krachten bundelen zodat jullie samen de zwaarte van de job dragen?

Dan kan je kiezen voor een studiedag of een traject ‘Accent op talent’.

INHOUD:

  • Het talentendenken van Luk Dewulf wordt toegelicht.
  • Wat verstaan we onder talenten en wat is de meerwaarde van het opzetten van de talentenbril in het kader van waarderend samenwerken en sociaal leren?
  • We brengen onze talenten, kwaliteiten en competenties in kaart aan de hand van diverse opdrachten.
  • We concretiseren het talentendenken op ons team.

De samenstelling van het programma gebeurt in onderling overleg.

Zin om de talenten van je team te boosten?

sabine keerman

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact!

Contact