Werkwijze

Werkwijze

Individuele coaching

Tijdens de eerste kennismaking of het intakegesprek wordt je vraag naar coaching verkend. Er worden samen duidelijke doelen voorop gesteld en er volgt een voorstel van actieplan. Het aantal gesprekken hangt o.a. af van de aard van je vraag.

Een sessie duurt over het algemeen 1 uur. Indien wenselijk kan de tijdsduur aangepast worden. Dit gebeurt steeds in voorafgaand onderling overleg. Bij het slot van elke sessie wordt nagegaan wat deze sessie je opgeleverd heeft en hoe je wenst aan de slag te gaan met deze inzichten. In een volgende sessie starten we met een stand van zaken. Zo ontstaat een cyclisch proces waar je jezelf, onder begeleiding, stuurt in groei.

Coaching4you heeft respect voor de eigenheid van elk individu en centreert zich op een zinvolle ontwikkeling van binnenuit. Coaching4you heeft beroepsgeheim. Je vragen en de eventuele latere gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld.

Waar?
De individuele coaching gaat door in Coaching4you, Scharestraat 50, 8020 Oostkamp (grens Wingene, West-Vlaanderen).

Aanbod voor groepen

De specifieke vraag naar ondersteuning wordt op gepaste wijze verder verkend. Coaching4you vindt het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie om de beoogde doelen te bereiken. Bij complexe opdrachten volgt eventueel een afstemmingsgesprek.

Er komt een voorstel van aanbod, timing en prijs.

Werkwijze
sabine keerman

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact!

Contact