Elk talent aan boord! (lezing directies basisonderwijs)

Nog nooit was de personeelspuzzel zo'n continue en lastige opgave. Rust en stabiliteit in je personeelsploeg zijn verleden tijd... Er is de schaarste, medewerkers vallen uit, ze vragen allerlei verlofstelsels aan, ze verlaten de scholengemeenschap voor een andere school of job. In deze woelige tijden is het essentieel het potentieel van je ploeg optimaal te benutten. Je school is immers maar zo sterk als de kracht van je team. Elk talent aan boord! Maar hoe doe je dat? Wat mag je als leidinggevende verwachten van je ploeg? Hoe kan je je medewerkers motiveren en responsabiliseren? Hoe kan je het beste uit hen halen én het ook voor jezelf doenbaar en werkbaar houden? Hoe hou je de starters aan boord, hoe hou je de senior-leerkrachten bevlogen, hoe kan je uit de totale ploeg halen wat erin zit? In deze lezing krijg je geen ingewikkelde kaders aangereikt. Sabine kiest ervoor om haar inzichten en reflecties, ontstaan vanuit de vele ontmoetingen met leidinggevenden, leerkrachten en teams te delen. Laat je inspireren...

Duur: 2 uur

sabine keerman

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact!

Contact